download-file-thu-vien-oc-vit-trong-cad

Download File Thư viện ốc vít trong CAD

NGUYỄN THÀNH LUÂN 22/07/2019

Bu lông và đai ốc được sử dụng để lắp ráp, liên kết và ghép nối các chi tiết trong mỗi hệ thống khối, khung giàn. Bu lông và đai ốc có nguyên lý làm việc là dựa vào ma sát giữa các vòng ren của bu lông và đai ốc để có thể kẹp chặt các chi tiết lại và giữ cho chúng liền mạch với nhau.

File THƯ VIỆN BU LÔNG ỐC VÍT TRONG CAD -> DOWNLOAD

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN